{Best 2024} Aaji Aajoba Quotes In Marathi – आजी आजोबा स्टेटस

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Aaji Aajoba Quotes In Marathi, Ajoba Quotes In Marathi, Aaji Quotes In Marathi, Grandfather Quotes In Marathi, Miss You Ajoba Quotes In Marathi, Miss You Aaji In Marathi.

आजी आजोबा स्टेटस, आजोबा आणि नात Status, आजोबा आणि नात कविता, आजी आणि नातू कविता, आजी स्टेटस इन मराठी, आजोबा स्टेटस इन मराठी, आजोबा आणि नातू Status.

Ajoba Quotes In Marathi

आजोबा आमचे बालपणीचे जिवलग मित्र आहेत,
ज्यांच्यासोबत आम्ही आमचे सुंदर बालपण घालवले !

Aaji-Ajoba-Quotes-In-Marathi (1)

आजी-आजोबा त्या देवासारखे असतात
जो त्यांच्या नातवंडांची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतो !

बाबांच्या मारहाणीपासून वाचवतात आजोबा,
आईच्या टोमणेपासून वाचवतात आजोबा ,
मला प्रत्येक संकटात साथ देतात आजोबा,
माझ्यावर सर्वात जास्त प्रेम करतात आजोबा !

जर माझ्याकडे कोणी हिरो असेल
तर ते माझे प्रिय आजोबा आहेत !

ते त्यांच्या गोष्टी कुठेतरी ठेवून विसरतात,
पण त्यांना माझे बालपण अजूनही आठवते
माझ्या आजोबांच्या आठवणीत काहीतरी खास आहे !

तुम्ही माझे आजोबाच नाही तर माझे चांगले मित्रही आहात !

बालपणात आजीची लोरी आणि आजोबांचे किस्से,
प्रत्येकाच्या बालपणीचे सर्वात सुंदर क्षण आहेत !

उत्तम शिक्षक हे घरातील वडीलधारी मंडळी असतात,
जो प्रेमाने मुलांना चांगल्या गोष्टी शिकवणारे !

आजोबांच्या म्हातारपणातही त्यांचे बालपण परत येते,
जेव्हा त्याचा नातू त्याच्या मांडीवर खेळत असतो !

Also Read: Dada Ji Shayari In Hindi

Also Read: Miss You Dadaji Shayari

Content Are: आजी आजोबा स्टेटस, आजोबा आणि नात Status, आजोबा आणि नात कविता, आजी आणि नातू कविता, आजोबा आणि नातू Status For Facebook, Aaji Aajoba Quotes In Marathi, Miss You Ajoba Quotes In Marathi.

Aaji Quotes In Marathi

माझ्या बालपणीचा तो सुखद क्षण आठवतोय,
आजोबांशी खेळणे आणि आजीच्या हातचे अन्न खाणे !

Aaji-Ajoba-Quotes-In-Marathi (2)

आजीचे स्थान आईपेक्षा कमी नाही,
कारण आपली आजी आपल्यावर आई इतकीच प्रेम करते !

आमच्या देवाची कृपा अंगणात बरसत आहे,
माझ्या आजी-आजोबांमुळे संपूर्ण घर उजळून निघाले आहे !

आजी-आजोबांसाठी थोडा वेळ काढा,
कारण ही वेळ निघून गेल्यावर पुन्हा पश्चाताप होईल !

मला माझे बालपण अजूनही आठवते
जेव्हा आजोबा खांद्यावर घेऊन जायचे.
आणि आजी तिला तिच्या मांडीवर उतरू देत नव्हती !

त्या घराचा पाया कधीच कमकुवत नसतो,
ज्या घराचे छप्पर वृद्धांवर आधारलेले आहे !

त्याला त्याच्या मृत्यूचीही पर्वा नव्हती.
त्यांना काळजी असते फक्त त्यांच्या नातवंडांची !

अशी देवाला प्रार्थना करतो
आमच्या आजोबांची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवो !

ज्या घरात मुलं मोठ्यांसोबत वाढतात,
त्या घरातील मुले मोठ्यांचा कधीच अनादर करत नाहीत !

ते घर अनाथाश्रमापेक्षा कमी नाही,
ज्या घरात वृद्धांना वृद्धाश्रमात राहावे लागते !

Content Are: Aaji Aajoba Quotes In Marathi, Ajoba Quotes In Marathi, Aaji Quotes In Marathi, Grandfather Quotes In Marathi, Miss You Ajoba Quotes In Marathi, Miss You Aaji In Marathi.

Also Read: Dadi Maa Quotes In Hindi

Also Read: Miss You Dadi Quotes In Hindi